Produkcija

Izdelava in oblikovanje spletne strani

Pri postavitvi spletne strani je digitalna agencija noviSplet poskrbela za:

  • načrtovanje UX
  • spletni dizajn,
  • tehnični aspekt,
  • izvedbo celotnega projekta.

Več na www.novisplet.com

Vsebina spletne strani

Besedila in slikovno gradivo na spletni strani so pripravili v podjetju ŠPORN, gostinstvo in turizem d.o.o..